Microsoft cho biết tin tặc do Trung Quốc bảo trợ tấn công hạ tầng – Đổi thành: Tin tặc Trung Quốc tấn công hạ tầng theo thông báo của Microsoft.

Microsoft và các cơ quan mạng phương Tây đã phát hiện một cuộc tấn công hack nhằm vào cơ sở hạ tầng quan trọng của…

Xem thêm Microsoft cho biết tin tặc do Trung Quốc bảo trợ tấn công hạ tầng – Đổi thành: Tin tặc Trung Quốc tấn công hạ tầng theo thông báo của Microsoft.

Đại sứ Trung Quốc mới tại Mỹ thừa nhận ‘thách thức’ trong quan hệ – rewritten as: Đại sứ mới của Trung Quốc tại Mỹ công khai nhận ‘thách thức’ trong quan hệ.

Xie Feng, tân đại sứ Trung Quốc tại Mỹ, vừa đến sân bay quốc tế John F Kennedy ở New York và đã phát biểu…

Xem thêm Đại sứ Trung Quốc mới tại Mỹ thừa nhận ‘thách thức’ trong quan hệ – rewritten as: Đại sứ mới của Trung Quốc tại Mỹ công khai nhận ‘thách thức’ trong quan hệ.