“Đấu tranh để cứu đội thể thao chuyên nghiệp cuối cùng của Oakland: Mất mát không thể đếm được”

Thành phố Oakland, California đã từng được biết đến như một thị trấn khắc nghiệt nhưng ít ai ngờ rằng nơi đây lại có các…

Xem thêm “Đấu tranh để cứu đội thể thao chuyên nghiệp cuối cùng của Oakland: Mất mát không thể đếm được”

Tại Cape Verde, nơi sinh ra của morna, ý tưởng và âm nhạc va chạm. (Note: the title is already suitable for Vietnamese reading habits, so no major changes were made)

Atlantic Music Expo là lễ hội âm nhạc hàng năm tại thủ phủ Cape Verde, Praia, thu hút khoảng 120 người trong ngành từ khắp…

Xem thêm Tại Cape Verde, nơi sinh ra của morna, ý tưởng và âm nhạc va chạm. (Note: the title is already suitable for Vietnamese reading habits, so no major changes were made)