Đồng hồ của Hoàng đế cuối cùng của Trung Quốc được bán với giá kỷ lục 6,2 triệu USD tại đấu giá.

Chiếc đồng hồ Patek Philippe Reference 96 Quantieme Lune từng thuộc sở hữu của vị hoàng đế cuối cùng của triều đại nhà Thanh của…

Xem thêm Đồng hồ của Hoàng đế cuối cùng của Trung Quốc được bán với giá kỷ lục 6,2 triệu USD tại đấu giá.