Sự không tin ở Kenya về cuộc tấn công mạng Trung Quốc đối với dữ liệu chính phủ – “Sự không tin ở Kenya về cuộc tấn công mạng Trung Quốc đối với dữ liệu chính phủ”

Trung Quốc đang là chủ nợ nước ngoài lớn nhất của Kenya và đã tài trợ cho nhiều dự án quan trọng trong đất nước…

Xem thêm Sự không tin ở Kenya về cuộc tấn công mạng Trung Quốc đối với dữ liệu chính phủ – “Sự không tin ở Kenya về cuộc tấn công mạng Trung Quốc đối với dữ liệu chính phủ”